Strolling Summer Path

Strolling Summer Path

Dennis Doyle

11x14 oil

Starting bid: $400

(retail $600)